Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawców klas.

Dane do przelewu: 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  w Pasłęku.
Nr konta Rady Rodziców: 81 8313 0009 0000 0260 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023:
Przewodnicząca – p. Anna Szymanek
Zastępca przewodniczącej – p. Urszula Szuniewicz
Skarbnik – p. Dorota Śladowska
Sekretarz – p. Katarzyna Kaniowska

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawców klas.

Dane do przelewu: 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  w Pasłęku.
Nr konta Rady Rodziców: 81 8313 0009 0000 0260 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022:
Przewodnicząca – p. Anna Szymanek
Zastępca przewodniczącej – p. Urszula Szuniewicz
Skarbnik – p. Dorota Śladowska
Sekretarz – p. Gabriela Budzeń

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawców klas.Dane do przelewu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  w Pasłęku.
Nr konta Rady Rodziców: 81 8313 0009 0000 0260 2000 0010