Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie adresowanym do uczniów klas IV-VIII
Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie łamańca/ wiersza/ rymowanki na dowolny temat i o dowolnej długości. Tekst powinien być przepełniony wyrazami trudnymi pod względem gramatycznym i językowym. Mile widziana ilustracja dopełniająca całość!
Przykładowy znany łamaniec językowy:

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,
W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
Czcza szczypawka czka w Szczecinie,
Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż,
Strząsa skrzydła z dżdżu,
A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie,
Straszny wszczyna szum.
/Czesław Kruszewski/

• Forma pracy dowolna.
• Praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, podpisana z tyłu i dostarczona do organizatora lub nauczyciela j. polskiego do 15.03.2023
• Dla zwycięzców przewidziane nagrody oraz dyplomy pamiątkowe.

Zapraszam, organizator E. Pokojska

logopedaLogopeda szkolny zaprasza w godzinach:

poniedziałek 8.00- 13.25
wtorek 8.00 - 12.30 
środa 8.00 - 12.30

Zapraszam rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną do zapoznania się z poniższym tekstem.

Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty ale również dziecka i jego najbliższego otoczenia. W większości przypadków ćwiczenia z logopedą w szkole odbywające się raz w tygodniu to za mało, aby sprawnie przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje utrwalanie i automatyzacja umiejętności,  które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą.

  • NALEŻY USTALIĆ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM CZAS NA ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Rodzice wraz dzieckiem powinni ustalić czas, który przeznaczą na ćwiczenia logopedyczne. Oprócz ustalenia dnia a najlepiej dni, warto określić jak długo będziemy ćwiczyć, nie powinno to być krócej niż 30 minut.

  • RODZIC MUSI BYĆ PRZEKONANY O POTRZEBIE PROWADZENIA TERAPII

Rodzic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Na efekty terapii często trzeba długo czekać. Nie należy tracić motywacji do pracy z dzieckiem i stale je mobilizować. Każda nowa umiejętność wymaga czasu i utrwalenia. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja.