Umiejętność ładnego wypowiadania się, jest przydatna w wielu sytuacjach, dlatego warto ją opanować. Jednak, nie zawsze przychodzi to łatwo. Są osoby, którym poprawne i płynne wypowiadanie myśli nie sprawia żadnych kłopotów, jednak większość ma z tym spory problem. Osoby te, często w niewłaściwy sposób układają zdania, usiłują zbyt dużo powiedzieć na raz, mają problemy z dobieraniem słów oraz gramatyką. Bez wątpienia, wypowiadanie się jest podstawą relacji międzyludzkich, więc warto opanować je do perfekcji.
Aby ładnie i płynnie mówić, należy przede wszystkim pokonać lęk przed wypowiadaniem się w większym gronie, który uważany jest za główną przyczynę problemów. Najczęściej jest to lek nieuświadomiony, z którego nie zdajemy sobie bezpośrednio sprawy. Sprawia on, że mówimy chaotycznie, gubimy sens wypowiedzi lub zacinamy się. Jak go pokonać? Trzeba przede wszystkim nauczyć się panować nad stresem, uświadomić sobie, że wcale nie musimy być w każdym calu perfekcyjni, a nasze zdanie nie musi zgadzać się ze zdaniem innych! Na pewno każdy z Was chciałby wzbudzać sympatię, być życzliwie traktowany przez otoczenie, koleżanki i kolegów? - to jednak nie przychodzi samo! Nie wystarczy być przystojnym chłopakiem czy ładną dziewczyną, aby miło nas traktowano.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie adresowanym do uczniów klas IV-VIII
Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie łamańca/ wiersza/ rymowanki na dowolny temat i o dowolnej długości. Tekst powinien być przepełniony wyrazami trudnymi pod względem gramatycznym i językowym. Mile widziana ilustracja dopełniająca całość!
Przykładowy znany łamaniec językowy:

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,
W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
Czcza szczypawka czka w Szczecinie,
Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż,
Strząsa skrzydła z dżdżu,
A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie,
Straszny wszczyna szum.
/Czesław Kruszewski/

• Forma pracy dowolna.
• Praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, podpisana z tyłu i dostarczona do organizatora lub nauczyciela j. polskiego do 15.03.2023
• Dla zwycięzców przewidziane nagrody oraz dyplomy pamiątkowe.

Zapraszam, organizator E. Pokojska

logopedaLogopeda szkolny zaprasza w godzinach:

poniedziałek 8.00- 13.25
wtorek 8.00 - 12.30 
środa 8.00 - 12.30

Zapraszam rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną do zapoznania się z poniższym tekstem.

Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty ale również dziecka i jego najbliższego otoczenia. W większości przypadków ćwiczenia z logopedą w szkole odbywające się raz w tygodniu to za mało, aby sprawnie przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje utrwalanie i automatyzacja umiejętności,  które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą.

  • NALEŻY USTALIĆ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM CZAS NA ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Rodzice wraz dzieckiem powinni ustalić czas, który przeznaczą na ćwiczenia logopedyczne. Oprócz ustalenia dnia a najlepiej dni, warto określić jak długo będziemy ćwiczyć, nie powinno to być krócej niż 30 minut.

  • RODZIC MUSI BYĆ PRZEKONANY O POTRZEBIE PROWADZENIA TERAPII

Rodzic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Na efekty terapii często trzeba długo czekać. Nie należy tracić motywacji do pracy z dzieckiem i stale je mobilizować. Każda nowa umiejętność wymaga czasu i utrwalenia. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja.