Zadanie 3 – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

945 – 1030 kl.1b (A. Chylińska)

1145 – 1230 kl.1a (E. Strzelecka)

 ---    

--- 

800 – 845 kl. 1a (A. Dyjach)

850 – 835 kl. 2-3 (I. Matukiewicz)

Zadanie 3 – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-8

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1240 – 1325 kl. 4 (A.Dragan)

1335 – 1420 kl. 6b (I.Matukiewicz) 

1425 – 1510 kl. 8b (A.Cieśla)

1240 – 1325 kl. 6c
(K.Czarnecka) 

1240 – 1325 kl. 4(D.Szczesna)

1425 – 1510 kl. 7 (J.Jaworska)

1425 – 1510 kl. 8b (A.Cieśla)

 --- 

1145 – 1230 kl. (K.Czarnecka)

1240 – 1325 kl. 5 D.Szczesna)

Zadanie 4 – zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1335 – 1420 kl. 2b (D. Prokop)

---

945 - 1030 kl. 3b (T. Miechurska)

1240 – 1335 kl. 1a ( E. Strzelecka)

850 – 935 kl. 3a (A. Dragan)

1335 – 1420 kl. 1b (A. Chylińska)

1240 – 1325 kl. 2a (E. Kilian)

Zadanie 4 – zajęcia matematyczne dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

---

850 – 935 kl. 3a (A. Dragan)  

 1240 – 1335 kl. 2a (E.Kilian) 

 

850 – 935 kl. 3b ( T. Miechurska)

1340 - 1425 kl. 2b (D. Prokop)

Zadanie 4 – zajęcia matematyczne dla uczniów klas 4-8

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1240 – 1325 kl. 6a (J. Jaworska)

1240 – 1325 kl. 4b (B. Rokita)

1240 – 1325 kl. 4a (B. Rokita)

1335 – 1420 kl. 6c (M. Szymańska)

1145 – 1230 kl. 5b (M. Szymańska)

1335 – 1420 kl. 6b (J. Jaworska)

---

---