Szanowni Państwo,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym szkoła nie będzie zawierała umowy ubezpieczenia w imieniu rodziców naszych uczniów. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zamieszczamy poniżej link, który pozwoli Państwu na ubezpieczenie dziecka online. Kod do ubezpieczenia uczniów naszej szkoły: NAU148. Podkreślamy, że decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia oraz wyboru ubezpieczyciela należy wyłącznie do rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

https://ubezpieczenia.nau.pl/#dzieci

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska