Opłata za luty 2022r. dla dzieci z klas V-VIII wynosi 18,00 zł
Proszę o jak najszybsze dokonywania wpłat.
Numer  konta BS Pasłęk  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070
W tytule proszę podać imię, nazwisko, klasę ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.