1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie https://rekrutacje.paslek.pl , wytworzonego w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Pasłęku projektu „e-Urząd – wdrożenie systemu e-Usług publicznych w Gminie Pasłęk" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

W gminie Pasłęk w dwóch przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznie jest 660 miejsc edukacji przedszkolnej.

W pierwszym etapie rekrutacji, rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nadchodzącym roku szkolnym.

Kolejny etap to elektroniczne składanie wniosków w terminie od 1 do 15 marca br.

W tym samym czasie rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do oddziału dwujęzycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Poniżej szczegółowe zasady postępowań rekrutacyjnych:

1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
2. Rekrutacja do przeszkoli i szkół podstawowych
3. Terminy i kryteria rekrutacji