WSO 2024 banerDziałające przy naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciele Pasłęckiej Dwójki zostało laureatem VI edycji programu “ Wzmocnij Swoje Otoczenie”.
Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 22.112,00zł, przed wejściem do oddziałów przedszkolnych powstanie “Kącik naukowo-kreatywny”, czyli miejsce łączące naukę z zabawą na świeżym powietrzu przeznaczone dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3.
Ideą projektu jest stworzenie warunków do poznawania świata nauki oraz kreatywnej i twórczej zabawy na szkolnym podwórku z jednoczesnym rozwijaniem dziecięcej wyobraźni i konstruktywnego myślenia. Realizacja projektu umożliwi dzieciom naukę w formie zabawy w myśl systemu STEM, czyli poprzez zwiększenie udziału w edukacji takich dyscyplin jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria czy matematyka, które będą zgłębiać w późniejszych latach nauki, np. w szkolnej sali robotyki.
Zakupione dzięki naszemu Sponsorowi - PSE tablice oraz wysokiej jakości, trwałe i bezpieczne drewniane zabawki edukacyjne zaprojektowane i dostosowane do różnego etapu rozwoju dzieci, zwiększą również udział metody Montessori w edukacji naszych przedszkolaków.

Kącik Naukowo-KreatywnyGaleria

Pierwsze prace w ramach projektu rozpoczęły się już w maju. Wolontariusze stowarzyszenia PPD odmalowali gry i zabawy podwórkowe na nawierzchni znajdującej się przed wejściem do przedszkola oraz pomalowali wyznaczone miejsca na ścianach farbą tablicową. Przygotowana została również ściana zewnętrzna, na której umieszczone zostaną tablice zakupione w ramach projektu. Wszystko po to aby stworzyć najmłodszym miejsce rozwijające ich wyobraźnię, kreatywność oraz logiczne myślenie, z którego będą mogły korzystać po powrocie z wakacji.
“Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://wzmocnijotoczenie.pl/ oraz https://www.energetycznykompas.pl/