Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego21 lutego w klasach IV-VIII obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące. Przesłaniem świeta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślenie wartości edukacji jezykowej. Dbałość o język jest fundamentalnym przejawem patriotyzmu, dlatego tak ważna jest poprawna umiejętnośc posługiwania się nim w mowie i piśmie.
Z tej okazji uczniowie na lekcjach języka polskiego nie tylko poznawali ideę święta , ale także wykonali plakaty, na których umieszczali najpopularniejsze błędy językowe, zasady ortograficzne, a w klasach starszych najważniejsze cytaty z lektur obowiązkowych. Prace dzieci zostały wywieszone na szkolnej gazetce i w ten sposób udostępnione całej społeczności szkolnej.
Nie był to jedyny sposób obchodów tego święta, ponieważ uczniowie również na historii poznawali historię naszego języka, a w bibliotece mogli wziąć udział w grach i zabawach związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową.
Mamy nadzieję, że uczniowie będą pamiętać, iż język ojczysty to nasz symbol narodowy i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Nie zapomną także, że kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę to nasza wspólna i jakże wspaniała powinność.

Danuta Szczesna