Zaprzysiężenie SU

30 października w naszej szkole odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego w składzie: Kaja Buska - przewodnicząca, Oliwia Kruk - zastępca  oraz Michalina Bejmert - sekretarz.
Uczennice na sztandar szkoły przyrzekły:
- nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów,
- godnie pełnić powierzone zaszczytne funkcje,
- sumiennie wypełniać obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolnej,
- w swej pracy uwzględniać słuszne życzenia i propozycje koleżanek i kolegów,
- pomagać dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego,
- godnie reprezentować szkołę,
- podtrzymywać piękne tradycje szkoły,
- nie nadużywać uprawnień i postępować zgodnie z kodeksem moralnym.
Po wyprowadzeniu sztandaru do zebranych przemówiła przewodnicząca, która podziękowała za oddane głosy i poinformowała, że dołoży wszelkich starań, by złożone przez nią obietnice wyborcze zostały zrealizowane.
Na koniec głos zabrała również pani dyrektor Agnieszka Cieklińska, która podkreśliła jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej, a także przypomniała jak ważną rolę w szkole odgrywa Samorząd Uczniowski.
30 października w naszej szkole odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego w składzie: Kaja Buska - przewodnicząca, Oliwia Kruk - zastępca oraz Michalina Bejmert - sekretarz. Uczennice na sztandar szkoły przyrzekły: - nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów, - godnie pełnić powierzone zaszczytne funkcje, - sumiennie wypełniać obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolnej, - w swej pracy uwzględniać słuszne życzenia i propozycje koleżanek i kolegów, - pomagać dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego, - godnie reprezentować szkołę, - podtrzymywać piękne tradycje szkoły, - nie nadużywać uprawnień i postępować zgodnie z kodeksem moralnym. Po wyprowadzeniu sztandaru do zebranych przemówiła przewodnicząca, która podziękowała za oddane głosy i poinformowała, że dołoży wszelkich starań, by złożone przez nią obietnice wyborcze zostały zrealizowane. Na koniec głos zabrała również pani dyrektor Agnieszka Cieklińska, która podkreśliła jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej, a także przypomniała jak ważną rolę w szkole odgrywa Samorząd Uczniowski.